Svako dijete do treće godine treba posjetiti dr. dentalne medicine. Rani odlazak u stomatološku ordinaciju potreban je kako bismo uputili dijete i roditelja o ispravnom načinu četkanja zuba te na vrijeme otkrili eventualne probleme u oralnom zdravlju djeteta I eventualne ortodontske anomalije. Prilikom svakog posjeta nastojimo individualano pristupiti svakom djetetu te stvoriti povjerenje kod njega. Na taj se način kod djece izbjegava stvaranje straha čime se omogućava bolja suradnja djeteta a samim tim bolja prevencija bolesti usta i zubi.
Dječja stomatologija u našoj ordinaciji obuhvaća liječenje milječnih zubi, fluoridaciju mliječnih it rajnih zubi,ispune različitih boja na mliječnim zubima te pečačenje trajnih zubi.