Dugogodišnja praksa, naše visokostručno i ljubazno osoblje, te suvremeni stomatološki materijali preduvjet su za kvalitetnu uslugu s najvišim standardima koju pružamo našim pacijentima na obostrano zadovoljstvo. Zdravi i lijepi zubi pridonose Vašem općem zdravlju i vraćaju Vam samopouzdanje. Ordinacija raspolaže sa dva radna mjesta, suvremenom stomatološkom opremom, kompjuteriziranom dijagnostikom, te surađuje s drugim stomatološkim timovima i tri zubna laboratorija. Stomatološki tim osposobljen je za Nobel Biocare i Bredent blue sky implantate od 2004 god. Sve najsuvremenije i najzahtjevnije stomatološke usluge dobivate na jednom mjestu.

Mnogi naši pacijenti u 22 godine pohvalili su naš tim stručnjaka koji su tu da Vam vrate osmijeh kakav zaslužujete.

Matea Dell'Orco dr.med.dent

Doktorica

Dr.med.dent diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. Iste godine upisuje i postdiplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom školovanja volontirala je u nekoliko privatnih stomatoloških ordinacija u Zagrebu te bila na studentskim usavršavanjima u Njemačkoj i Lihtenštajnu. Redovito odlazi na kongrese i stručne tečajeve,a područje interesa joj je estetska stomatologija.

Vertical Image

Damir Dekorti dr.med.dent

Doktor

Dr.med.dent. diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Privatnu stomatološku ordinaciju otvara 1993.Niz godina stručno se usavršava na kongresima, seminarima i privatnim tečajevima u zemlji i inozemstvu. Osobit interes pokazuje za oralnu kirurgiju i implanto-protetiku u čemu se kontinuirano usavršava. Član HSK, HLZ, HDDI, Rotary kluba Zadar.

Vertical Image

Marko Kulišić dr.med.dent

Doktor

Dr.med.dent diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. Od tada kontinuirano se usavršava u zemlji i inozemstvu na kongresima i privatnim tečajevima. Školovao se na implantološkom kursu kod dr.Bert Egera u Berlinu.Osobito zanimanje za protetiku i implantologiju. Član HSK, HLZ, HDDI te stomatološkog tima dr.Dekorti od 2005.

Vertical Image

sr. Majda Žuvanić

Dentalna asistentica

S dugogodišnjim iskustvom, odgovornošću te ljubaznošću prema pacijentima osigurava zadovoljstvo pacijenata i cijelog tima. Trajno se usavršava na stručnim tečajevima koje organizirava Hrvatska komora medicinskih sestara.

Vertical Image

sr. Antonia Vukić

Dentalna asistentica

Mlada i perspektivna medicinska sestra koja je 2008. završila srednju medicinsku školu u Zadru. 2010. postaje član tima ordinacije Dekorti. Prekvalificirana i usavršena za obavljanje poslova dentalnog asistenta pri učilištu Ambitio te licencirana za samostalno obavljanje poslova dentalnog asistenta.

Vertical Image

sr. Doris Kojić

Dentalna asistentica

Dentalna asistentica Doris Kojić 2016. godine završava medicinsku školu Ante Kuzmanića u Zadru za dentalne asistente/ce. Odmah nakon mature započela je stručno usavršavanje u Dekorti dental centru i postaje dio našeg tima. U prosincu 2017. godine položila je državni ispit s titulom licenciranog detalnog asistenta. Svojom empatijom i osmijehom pomaže kod pacijenata u savladavanju straha, a marljivošću i pedantnošću u radu tima naših dentalnih asistenata.

Vertical Image