Intraoralnom RVG ( radioviziografska snimka) snimkom u mogućnosti smo postaviti preciznu i brzu dijagnozu, istovremeno unaprijeđujući kvalitetu rada ordinacije uz poboljšanu komunikaciju s pacijentima .

Intraoralna kamera
Omogućuje direktni vizualni prikaz stanja zubi i usne šupljine na ekranu te arhiviranje pojedinih faza rada na računalu u pacijentov dentalni karton.