Nakon liječenja zuba moguće je da zub na pritisak bude osjetljiv neko vrijeme, no to vas ne treba zabrinjavati jer je riječ o normalnoj pojavi. Bitno je da se ta bol iz dana u dan smanjuje, a ne povećava. Kroz nekoliko dana ona će potpuno nestati. Osjetljivije osobe mogu popiti i analgetike uz prethodni savjet sa svojim doktorom dentalne medicine.